me

sai17


Не бойся если ты один, бойся если ты ноль


Previous Entry Share Next Entry
(no subject)
me
sai17
Выдатны артыкул польскага міністра замежных спраў Радаслава Сікорскага пра мэты й планы праграмы Ўсходняга партнёрства.

Co Unia i Polska robią na Wschodzie?

Dzisiaj rozważania o członkostwie Islandii, Norwegii czy Szwajcarii nie wywołują w UE zdumienia ani irytacji. Spekulacje zaś o członkostwie Ukrainy czy Mołdowy rodzą natychmiast syndrom "zmęczenia rozszerzaniem". Jeśli Partnerstwo się powiedzie, rozmowa o wejściu Ukrainy do UE nie będzie bardziej kontrowersyjna niż obecnie o Islandii.

Dzisiaj jest niezwykle istotne, aby Partnerstwo Wschodnie było postrzegane nie tylko jako inicjatywa wielostronnej współpracy w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, lecz całościowy projekt unijny na Wschodzie. Dziś kluczowe są kwestie finansowe. Trudno się temu dziwić - nasi wschodni sąsiedzi chcieliby doświadczyć odmiany losu przez strumienie europejskich pieniędzy.

?

Log in

No account? Create an account